Kyselyt

Tältä sivulta löydät Tratun julkaisemat kyselyt, jotka käsittelevät trans- ja muunsukupuolisten elämää ja kokemuksia. Näiden kyselyiden avulla pyrimme keräämään sivuillemme kattavan tietopankin transsukupuolisille. Vastauksista kootaan ja muokataan yleishyödyllisiä selosteita, jotka käsittävät lähinnä enemmistön kokemuksia asiasta. Selosteet tulevat näkyviin tänne. Vastauksista kerätään myös tilastoja silloin, kun se on asian hahmottamisen kannalta hyödyllistä.

Selosteet ja tilastot pyritään julkaisemaan kunhan vastauksia on kertynyt ja saamme ne käsiteltyä.


Lähdimme kartoittamaan kokemuksia sen pohjalta, mitä itse olisimme halunneet tietää, kun tutkimme identiteettiämme ja pohdimme lähtöä transpolille. Kyselyistä koottavilla teksteillä haluamme tarjota vertaistukea myös niille, joiden ei ole sitä mahdollista vertaisryhmistä saada. Niistä löytyy tietenkin myös tietoa monia mietityttävistä aiheista, sekä kokemuksia muilta sukupuolivähemmistöjen jäseniltä. 

Haluamme vielä muistuttaa, ettei kyselyissä kysytä nimeä, asuinpaikkaa tai muutakaan tietoa jonka perusteella sinut voitaisiin tunnistaa. Voit myös itse valita mihin kyselyihin haluat vastata. Emme edellytä, että vastaat kaikkiin. Lisäksi olemme pyrkineet laittamaan kaikkiin niitä tarvitseviin kyselyihin asianmukaiset sisältövaroitukset, muistathan lukea ne tarkasti.

Alta löydät kyselyt ja niiden lyhyet esittelyt. Kaikkiin kyselyihin kuuluu Yleiset kysymykset -osio, jossa kysymme sukupuoltasi sekä ikääsi. Vastaathan niihin jokaisen kyselyn alussa. Kysymme näitä kaikissa, sillä niiden avulla saamme helposti lajiteltua vastauksia mm. tilastoihin sen mukaan, miten sukupuoli ja ikä ovat vaikuttaneet kokemuksiin. Saamme niistä kerättyä myös vastausten mahdollisen jakauman, jos esimerkiksi jokin sukupuoli- tai ikäryhmä erityisesti korostuu vastaajien määrässä. Tällöin osaamme ottaa asian huomioon, sillä muilta ryhmiltä emme ole silloin saaneet yhtä laajaa vastausdataa ja täten kokemuksia. 


Identiteetti ja ihmissuhteet

Identiteetti on haastava asia meille monelle ja tässä kyselyssä on tarkoitus kartoittaa, miten trans- ja muunsukupuolisuusidentiteetti on kehittynyt juuri sinulla. Kyselyssä käydään läpi mm. sitä, mistä tietoa asiasta on löytänyt ja millaisia dysforian kokemuksia saattaa olla. Kysely sisältää myös kysymyksiä seurustelusta ja muista ihmissuhteista sekä stereotypioista ja ennakkoluuloista transsukupuolisuuteen liittyen.


Transpoliklinikka

Tässä käsitellään transpolikokemustasi. Tavoitteena on kasata tietoa transpolista ja siellä käymisestä henkilölle, joka harkitsee polille lähtöä. Kyselyn osiot käsittelevät lähetettä ja sen hakemista sekä transpolia ja kokemuksia siellä.


Hoidot

Tässä kyselyssä keskitytään polilta diagnoosin kautta saatuihin hoitoihin.

Kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa siitä, millaisia diagnoosin saamisen jälkeen saadut hoidot ovat ja millaisia kokemuksia eri henkilöiltä on niiden osalta. Kyselyssä kartoitamme sitä, mitä hoitoja yleisesti halutaan ja millaisia kokemuksia hoidoista ja niiden toimivuudesta on. Tämä kysely kartoittaa vain ei-kirurgisia hoitoja, kuten hormonikorvaushoitoa ja puhe/ääniterapiaa. Kirurgisista hoidoista kysymme erillisessä Leikkaukset-kyselyssä.


Leikkaukset

Tämän kyselyn avulla haluamme kuulla siitä, kuinka esimerkiksi mastektomia tai kasvojen feminisaatio on kohdallasi sujunut. Tämän kyselyn avulla pystymme jakamaan kokemuksiin pohjautuvaa tietoa muillekin leikkauksia pohtiville. Kysymme kaikista tietämistämme transsukupuolisuuteen ja dysforian hoitoon käytetyistä leikkauksista. Kaikista leikkauksista kysymme lähes samat kysymykset. Varmistathan, että vastaat oikean leikkauksen kysymyksiin.

Sisältövaroitus: Kyselyn kysymysten joukossa on vahvasti kehoon ja sen muotoihin liittyviä kysymyksiä.


Käytännön asioita

Tässä kyselyssä haluamme kuulla, miten viralliset asiat nimen ja henkilötunnuksen vaihdon kanssa ovat sujuneet. Kysymme myös mm. miten nimenvaihto on onnistunut työssä ja opiskelussa? Miten päädyit valitsemaasi nimeen? Onko sinua kohdeltu oikeudenmukaisesti esimerkiksi pukuhuoneasioissa?


Mielenterveys

Kyselyssä esitämme muutaman kysymyksen siitä, miten koet transsukupuolisuuden, hoitojen tai niiden puutteen vaikuttaneen mielenterveyteesi. Tämä kysely on hieman rankempi kuin muut, joten pidä se mielessäsi. Kaikki osiot on merkitty sisältövaroituksin ja voit tarpeen mukaan siirtyä turvallisesti seuraaviin osioihin näkemättä kysymyksiä.


Seksi ja seksuaalisuus

Seksuaalisuus on osa meitä kaikkia. Tämän kyselyn tarkoituksena on käsitellä trans- ja muunsukupuolisten seksuaalisuutta ja seksielämää. Kysymme myös mahdollisten kumppanien puolesta yleisiä tietoja. Kyselyn seksuaalisuus-osa on K16 ja seksi-osa K18 suojaikärajan ja Suomen lain mukaan!


Suositteluja?

Tämän kyselyn tarkoitus on kartoittaa sukupuolisensitiivisiä ammattilaisia ja positiivisia kokemuksia heistä. Näin voimme tarjota turvallisempia kokemuksia kaikille trans- ja muunsukupuolisille. Kyselystä löytyy myös muu muassa kohta, jossa voit ehdottaa uusia sukupuolineutraaleja termejä sekä transprosessin parantamiseen liittyen. Voit myös ehdottaa muita uudistusta kaipaavia asioita sukupuolivähemmistöihin liittyen.


Pidätämme oikeudet muutoksiin.